×
Zavolejte nám
+420 517 321 085
Napište nám

Příběhy

Prapůvodní význam slova příběh je něco, co se opravdu stalo. Označujeme tímto slovem nějakou reálnou událost, nějaký skutečný děj. Chceme Vám na těchto stránkách vyprávět příběhy našich zaměstnanců. Skutečných lidí, kteří se jen díky svým schopnostem a díky svým skvělým pracovním výsledkům dokázali posouvat po kariérním žebříčku stále výš a výš …

Ferda Mravenec


Testovací pozice

David Hála

ve firmě od roku 2012
David Hála nastoupil do společnosti HESTEGO v březnu 2012 po absolvování střední strojírenské školy na pozici obsluha CNC ohraňovacího lisu. Pracoval zručně, byl vstřícný a obětavý a brzy jsme si všimli, že by mohl vykonávat práci s vyšší zodpovědností. Od ledna 2013 přešel na úsek kvality nejprve jako kontrolor asistent, později samostatný kontrolor a od listopadu 2015 zastává v HESTEGU pozici technika dodavatelské kvality. Jeho slibná kariéra tím určitě nekončí.

Miko Erik

ve firmě od roku 2011
Erik Miko je sice absolventem SOŠ,SOU a U Otrokovice, obor Management obchodu a služeb, ale hned po škole ho zlákala strojařina. Do HESTEGA přišel v březnu 2011 pracovat na ohraňovací lis. Už v září si ho vedoucí střediska vytáhl z dílny na pozici technologa programátora. Ukázalo se, že Erik nejenom dobře programuje, ale že je také dobrý organizátor a že ho lidé na dílně hodně respektují. V červnu 2015 se tak stal mistrem na středisku dělení materiálu. Kolegové mu v roce 2016 ve firemní anketě udělili titul Osobnost roku 2016.

Veronika Studňařová

ve firmě od roku 2010
Veronika Studňařová vyhrála v červnu 2010 výběrové řízení na pozici referent obchodního úseku. Díky výborným pracovním výsledkům byla už po roce povýšena do pozice obchodní asistent. Veronika je pracovitá, houževnatá a nikdy nikomu neodmítne pomoc. Je tedy naprosto přirozené že od prosince 2015 vede všechny referenty na obchodním úseku z pozice vedoucí back office. Díky svému pozitivnímu přístupu k práci i kolegům získala v roce 2017 titul Osobnost roku.

Ondřej Vintr

ve firmě od roku 2006
Ondřej Vintr absolvent oboru Hotelnictví a turismus na Integrované střední škole ve Slavkově u Brna, nastoupil do společnosti HESTEGO v listopadu 2006 jako referent obchodního úseku. Po necelých dvou letech, v červenci 2008, už sám získával firmě nové zákazníky na pozici prodejce. Získat dobrou zakázku je jedna věc a spolehlivě a včas ji vyrobit je věc druhá. Ondřej měl možnost si vyzkoušet i tuto stránku strojírenské výroby a to od dubna 2011, kdy se stal vedoucím výrobního úseku a o něco později ředitelem samostatné výrobní divize. Duší však zůstal stále obchodníkem a tak se v říjnu 2017 ujal řízení obchodu celé společnosti a stal se obchodním ředitelem.

Kateřina Honemannová

ve firmě od roku 2008
Katka začala se společností HESTEGO spolupracovat už v rámci studia na Podnikatelské fakultě VUT Brno. Začalo to seminární prací, pokračovalo bakalářskou prací a vyvrcholilo to diplomkou na téma : Návrh na zavedení Activity based costing v podniku. Katka v této době také pracovala v HESTEGU na částečný úvazek jako účetní. Po dosažení inženýrského titulu v roce 2009 postoupila Katka na controlling, kde sbírala cenné zkušenosti z oblasti podnikových financí. V únoru 2014 se Katka stala finanční manažerkou a o rok později finanční ředitelkou společnosti HESTEGO a.s.

Jakub Doležel

ve firmě od roku 2011
Jakub Doležel absolvoval první brigády v HESTEGU krátce po maturitě na SPŠ Jedovnice. Jako student VUT Brno strávil v HESTEGU každé prázdniny na středisku dělení materiálů. Už tehdy prokazoval velké nadání pro strojírenskou technologii a tak mu byla po dosažení bakalářského titulu v roce 2012 nabídnuta pozice vedoucího tohoto střediska. Jakub ji přijal a ve studiu na VUT pokračoval dálkově. V roce 2016 se Jakub rozhodl zúročit své zkušenosti na pozici projektového manažera. Dostal na starost několik důležitých projektů například vybudování výrobní pobočky HESTEGA v ruském Uljanovsku. Projekt byl úspěšný, výrobní závod v Rusku byl slavnostně otevřen v říjnu 2017. A na Jakuba čekala nová výzva – pozice ředitele divize Měchy, na které pracuje právě teď.